AVISOS LEGALS

En compliment de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic d'Espanya, l'informem que aquesta pàgina web és propietat de TUBERÍAS Y PREFABRICADOS PALAU, SA, en endavant, TUBERÍAS Y PREFABRICADOS PALAU, SA, amb domicili a Ctra. Tarragona km 75,3 de Juneda, amb CIF A-25030768 i inscrita al Registre Mercantil de Lleida amb les dades següents: tom 133, foli 81, full 1.739 i inscripció n. 374.

Per a qualsevol consulta o proposta, contacteu amb nosaltres a través de l'adreça tppalau@tppalau.com o trucant al telèfon 973 150 309 - 973 150 412.

Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, a la qual queden sotmesos tant els nacionals com els estrangers que utilitzin aquest web.

L'accés a la nostra pàgina web per part de l'USUARI és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves d'aquestes CONDICIONS GENERALS D'ÚS vigents en el moment de l'accés, les quals preguem que llegeixi detingudament. L'USUARI, en el moment que utilitza el nostre portal, els seus continguts o serveis, accepta les seves condicions generals d'ús i s'hi sotmet de manera expressa. Si l'usuari no està d'acord amb aquestes condicions d'ús, haurà d'abstenir-se d'utilitzar aquest portal i d'operar a través seu.

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració del nostre web, ampliar-ne o reduir-ne els serveis, i fins i tot suprimir-lo de la xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això de forma unilateral i sense previ avís.

A. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts, textos, imatges i codis font són propietat de TUBERÍAS Y PREFABRICADOS PALAU, SA o de tercers, als quals s'han adquirit els drets d'explotació d'aquells, i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

L'usuari únicament té dret a un ús privat dels esmentats continguts, imatges i codis font sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa de TUBERÍAS Y PREFABRICADOS PALAU, SA i/o del titular dels drets per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o qualsevol dret que pertanyi al seu titular.

L'establiment d'enllaços al nostre portal no confereix cap dret sobre aquest, i s'autoritza exclusivament a permetre l'accés al nostre web. Queda prohibit reproduir totalment o parcialment les imatges i els continguts del nostre portal en altres pàgines. Així mateix, el simple fet d'establir un enllaç a la nostra pàgina web no dóna dret a atorgar-se la categoria de col·laborador o soci de TUBERÍAS Y PREFABRICADOS PALAU, SA.

Està absolutament prohibida la imitació, ja sigui total o parcial, del nostre portal.

B. CONDICIONS D'ACCÉS

L'accés a la nostra pàgina web és gratuït i no exigeix una subscripció o registre previs. No obstant això, TUBERÍAS Y PREFABRICADOS PALAU, SA es reserva el dret a oferir serveis que requereixin el registre previ de l'usuari. En qualsevol cas, aquests serveis quedaran degudament identificats al web, amb fàcils indicacions per al registre.

L'usuari ha d'accedir a la nostra pàgina web d'acord amb la bona fe, les normes d'ordre públic i les presents condicions generals d'ús. L'accés al nostre lloc web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l'usuari, que respondrà en tots els casos dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o causar-nos a nosaltres mateixos.

L'usuari té expressament prohibit utilitzar i obtenir els serveis i continguts oferts a la present pàgina web per procediments diferents als estipulats en les presents condicions d'ús, i si escau, en les condicions particulars que regulin l'adquisició de determinats serveis.

Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, els continguts i els serveis que continguin altres llocs web als quals es pugui accedir a través dels enllaços que la nostra pàgina web posa a la seva disposició, li comuniquem que TUBERÍAS Y PREFABRICADOS PALAU, SA queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que es poguessin derivar de la utilització d'aquestes pàgines web alienes a la nostra empresa per part de l'usuari.

TUBERÍAS Y PREFABRICADOS PALAU, SA es reserva el dret a exercitar les accions legals oportunes contra aquells USUARIS que vulnerin les presents condicions generals d'ús, i l'USUARI accepta que la no-iniciació d'aquestes accions no constitueix una renúncia formal a aquestes, que es mantenen vigents fins als terminis de prescripció de les infraccions.

C. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

La confidencialitat, el secret professional i la seguretat són valors primordials de TUBERÍAS Y PREFABRICADOS PALAU, SA, que assumeix el compromís de garantir la privacitat de l'usuari o el visitant en tot moment, i en totes les interaccions amb ell. TUBERÍAS Y PREFABRICADOS PALAU, SA assumeix també el compromís de no obtenir informació innecessària sobre l'Usuari. Així mateix, ens comprometem a tractar amb extrema diligència la informació personal que l'Usuari pugui facilitar a través del nostre web.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i el Reial Decret 1720/2007, de Desenvolupament de la LOPD, l'informem que la utilització de determinats serveis a la nostra pàgina web requereix que ens faciliti determinades dades personals a través de formularis de registre o mitjançant l'enviament de missatges de correu electrònic, i que aquests seran objecte de tractament i incorporats als fitxers de TUBERÍAS Y PREFABRICADOS PALAU, SA dels quals és titular i responsable. L'esmentat enviament de les dades personals constitueix el consentiment exprés per al seu tractament, si bé és de caràcter revocable i no té efectes retroactius.

Així mateix, l'informem que tots els nostres fitxers estan legalment inscrits al Registre General de Dades Personals de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, i que, per salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, s'aplicaran les mesures de seguretat tècniques i organitzatives exigides en el Reial Decret 1720/2007, que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

Ús de les seves dades personals

Les dades que li sol·licitem són adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per a la qual es recullen, i només està obligat a facilitar-nos-les quan el tractament de dades sigui necessari per complir les finalitats legítimes de l'entitat. Així mateix, ens certifica que totes les dades que ens facilita són certes, veraces i pertinents per a la finalitat per a la qual les hi sol·licitem.

La nostra pàgina web recull les seves dades personals mitjançant la recepció de diversos formularis i a través del correu electrònic, en què pot sol·licitar-nos qualsevol tipus d'informació, aclariment o dubte. L'enviament de les dades implica la seva autorització perquè siguin incorporades als nostres fitxers corresponents si TUBERÍAS Y PREFABRICADOS PALAU, SA ho considera convenient; els fitxers estaran regulats per les presents polítiques de privacitat. Les seves dades seran incorporades als nostres fitxers de tractament de dades.

Així mateix, l'informem que les fotografies publicades a la pàgina web han estat captades informant-ne degudament els interessats a l'únic efecte de donar a conèixer les activitats i esdeveniments lúdics celebrats i organitzats per TUBERÍAS Y PREFABRICADOS PALAU, SA.

TUBERÍAS Y PREFABRICADOS PALAU, SA es reserva el dret a decidir la incorporació o no de les seves dades personals als seus fitxers.

Recepció de currículums

En el cas que ens enviï el seu currículum, en virtut de la Llei de Protecció de Dades Personals, l'informem que les seves dades personals s'incorporaran als nostres fitxers, amb la finalitat de disposar del seu currículum per portar a terme processos de selecció de personal si el seu perfil professional s'ajusta a les nostres necessitats. Mentre no cancel·li expressament les seves dades personals dels nostres fitxers, entenem que continua interessat a formar-ne part per a futurs processos de selecció. Amb la finalitat de mantenir actualitzats els nostres fitxers de dades personals, preguem que ens comuniqui qualsevol canvi o modificació que es produeixi en les seves dades.

Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals

En qualsevol moment podrà oposar-se a les nostres trameses comercials, així com exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la llei mitjançant un escrit signat i dirigit a TUBERÍAS Y PREFABRICADOS PALAU, SA a l'adreça Ctra. Tarragona, km 75,3 de Juneda, o mitjançant un correu electrònic a l'adreça tppalau@tppalau.com, aportant-hi una còpia del seu DNI.

Comunicacions de dades

TUBERÍAS Y PREFABRICADOS PALAU, SA l'informa que les seves dades són tractades confidencialment i són utilitzades exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades. Per tant, no cedim ni comuniquem a cap tercer les seves dades, excepte en els casos legalment previstos, o que l'USUARI ens ho autoritzi expressament.

Seguretat de les seves dades personals

Amb l'objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, l'informem que TUBERÍAS Y PREFABRICADOS PALAU, SA ha adoptat totes les mesures de tipus tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la seva alteració i pèrdua i dels tractaments o accessos no autoritzats, tal com exigeix el Reial Decret 1720/2007 que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

Actualització de les seves dades

És important que amb vista a mantenir les seves dades personals actualitzades ens informi sempre que s'hi produeixi alguna modificació; en cas contrari, no responem de la seva veracitat.

Considerem que si no cancel·la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, està interessat que hi continuïn incorporades fins que TUBERÍAS Y PREFABRICADOS PALAU, SA ho consideri oportú i mentre sigui adequat a la finalitat per a la qual es van obtenir.

TUBERÍAS Y PREFABRICADOS PALAU, SA no es fa responsable de la política de privacitat respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles a la nostra pàgina web.

TUBERÍAS Y PREFABRICADOS PALAU, SA pot modificar les presents polítiques de privacitat per adaptar-les a les modificacions que es produeixin al nostre web, així com a les modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que apareguin, motiu pel qual exigeix la lectura de les esmentades polítiques cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d'aquest web.

Per a qualsevol qüestió relativa a la Política de Protecció de Dades Personals es pot posar en contacte amb nosaltres a través de les dades indicades anteriorment o amb els nostres assessors BONET Consulting: www.bonetconsulting.com/servicioslopd.html

D. RESPONSABILITATS

En posar a disposició de l'usuari aquesta pàgina web, volem oferir-li tota una sèrie de continguts i serveis de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació d'aquests, així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, no respondrem de la presència de virus i altres elements que, d'alguna manera, puguin danyar el sistema informàtic de l'usuari.

L'USUARI té prohibit qualsevol tipus d'acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o la instal·lació de robots, o de software que alteri el normal funcionament del nostre web o que, en definitiva, pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

L'usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l'ús de la nostra pàgina web i és l'únic responsable de qualsevol efecte directe o indirecte que se'n derivi sobre la pàgina web, inclosos, de forma enunciativa i no limitadora, tots els resultats econòmics, tècnics i/o jurídics adversos, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, de manera que l'usuari està obligat a mantenir indemne TUBERÍAS Y PREFABRICADOS PALAU, SA per qualsevol reclamació derivada, directament o indirectament, d'aquests fets.

TUBERÍAS Y PREFABRICADOS PALAU, SA queda exonerada de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i les imatges publicats al seu portal. Així mateix, no garanteix l'exactitud, la veracitat i la vigència dels continguts d'aquesta pàgina web, ja siguin propis, de tercers o enllaçables a altres llocs web, i queda totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada del seu ús.

TUBERÍAS Y PREFABRICADOS PALAU, SA queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació, inclòs el pagament d'honoraris a advocats per les demandes i reclamacions originades per tercers per l'incompliment per part de l'USUARI de les nostres condicions d'ús, accés i política de privacitat, o qualsevol altra reclamació per l'incompliment de la legislació vigent.

L'USUARI reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d'ús del nostre portal i reconeix que són suficients per excloure'n l'error i, per tant, les accepta íntegrament i expressament.

L'USUARI és plenament conscient que la mera navegació per la present pàgina web, així com la utilització dels seus serveis, implica l'acceptació de les presents condicions d'ús.

Tot allò que estigui relacionat amb la nostra pàgina web es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i el contingut de la present pàgina web, totes les parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la província de la ciutat on hi ha la seu central, indicada anteriorment.

Per a qualsevol qüestió relativa a les condicions d'ús de la nostra pàgina web, es pot posar en contacte amb nosaltres a través de les dades indicades anteriorment o amb els nostres assessors BONET Consulting: www.bonetconsulting.com/servicioslssi.html